Ad. 3 Nabywanie nowych pojęć-pojęcia, wią podstawową jednostkę organizacyjną procesu Myślenia oraz porozumiewania się z ludźmi, wytwory poznawania rzeczywistości; pojęcia zawierają Cechy opisujące je oraz umożliwiające ich zdefiniowanie; Arends wspominał o istotnych i nieistotnych Cechach pojęć oraz o uczeniu się ich z wykorzystaniem podziału na przykłady oraz nieprzykłady; wyróżnił sur następujące metody nauczania pojęć: MODELE uczenia się i nauczania, metody i strategie;  ustalenie definicyjne: modèle – metoda – strategia – technika; Uporządkowanie terminologii-metoda, technika, strategia metoda Daje odpowiedé na pytanie “Jak”? Zasada odpowiada na pytanie “dlaczego”? Metoda Kształcenia-à wypróbowany je systematycznie Stosowany układ czynności nauczycieli je uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowościach uczniów. Każde uczenie się musi być nastawione na zmianę i Musi mieć tez CEL. Nauczyciel Powinien dobierać sposoby nauczania w zależności OD:-ucznia wieku-charakterystycznych właściwości żadnych nauczania-celów i zadań dydaktycznych, które Mamy zrealizować obowiązkiem nauczyciela jest stałe Rozszerzenie repertuaru Metod nauczania i dostosowywanie ich odpowiednio do potrzeb uczniów. Strategia jest pojęciem szerszym niż metoda. Technika i metoda i strategia Jaka jest Podstawowa różnica między metodą, une strategią? Strategia Zawiera również odpowied¬ na pytanie “dlaczego?”, Gdy metoda odpowiada tylko na pytanie “Jak?” Strategia aucune namysłu nauczyciela, w TLE jest pewna Norma rozwn Metod w zarysie historycznym. Metody słowne, werbalne-są un najstarsze. Metody słowne metody erotematyczne Katechetyczne Akronatyczne Heurystyczne metody katechetyczne-posługiwanie się słowem. nauki seminaryjne, ALE nie metody Heurystyczne (poszukujące)-ucznia aktywizacja. Tylko, interpretacje tekstów, przełom dziewiętnastego je dwudziestego wieku przyniósł zwrócenie uwagi na jednostkę, wiązano wieku na przemianę Metod słownych Tak Zwane heurezy.

Heureza zapewniała Samodzielne Phunk do wiedzy i trwałe operatywne wiadomości. W dziewiętnastym wieku pojawiła się też Tak ZWANA “Nauka o rzeczach”, zaowocowała Ona metodami poglądowymi (rzeczowymi). Na przełomie dziewiętnastego je dwudziestego wieku pojawia się również progresywizm, jego Główny Przedstawiciel à Dewey. Propagują uczenie przez Działanie je rozwiązywanie problemów. Zaowocowało à problemową metodą. W Polskiej dydaktyce zwrot nastąpił wraz z koncepcją Okonia. Dochodzenia Droga ne wiedzy. Strategie uczenia się odpowiadające metodom i wynikające z nich określone czynności nauczyciela i ucznia. Strategia, metoda Droga uczenia czynności nauczyciela czynności ucznia Przykłady konkretnych Metod Uczenie się Podawanie lub przyswajanie poprzez udostępnianie gotowej wiedzy.

Uncategorized